+359 2 854 87 97 sneferu@abv.bg

Сертификати

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и притежава удостоверения от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа до пета група.

 

„Снеферу” ЕООД е сертифицирана по международно признатите стандарти за качество ISO 9001:2008, за опазване на околната среда ISO 14001:2005 и за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.