+359 2 854 87 97 sneferu@abv.bg

Жилищна сграда в град Стара Загора

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Стара Загора – строителство за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Многофамилна жилищна сграда в гр. Стара Загора, кв. Три чучура – север, бл. 69, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“

Изпълнение: 2017 г.