+359 2 854 87 97 sneferu@abv.bg

Жилищна сграда в град Левски

Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски по четири обособени позиции: „Жилищна сграда с адрес: гр. Левски, ул. „България“ № 50, № 52, № 54, бл. Янтра, вх. „А“, „Б“, „В“

Изпълнение: 2016 г.